Preču garantijas noteikumi

 1. SIA “CEPLIS V.S.” garantē savu pārdoto iekārtu/preču kvalitāti un garantijas laikā bez maksas veic garantijas gadījuma remontu, nogādājot bojāto iekārtu SIA “CEPLIS V.S.”, veic bojātā elementa apmaiņu pret jaunu, vai iekārtas maiņu.
 2. Garantijas remonta laikā nomainītās detaļas pāriet SIA “CEPLIS V.S.” īpašumā. Garantija neparedz kompensēt jebkura veida zaudējumus, iekārtas piegādi līdz SIA “CEPLIS V.S.”, remontdarbu izmaksas, ja remonts tiek veikts pie klienta, klients apmaksā transporta maksu 0.30 EUR  par vienu nobraukto kilometru vienā virzienā.
 3. Iekārtas remonts garantijas laikā tiek veikts bez maksas, transporta izdevumus jāsedz klientam.
 4. Garantijas laiks- fiziskai personai 24 mēneši, juridiskai personai 12 mēneši. Par garantijas laika sākuma datumu uzskatāms apkures iekārtas pirkšanas datums.
 5. Garantijas saistības veic SIA “CEPLIS V.S.” pārstāvji, vai to pieaicinātas kompetentas personas.
 6. SIA “CEPLIS V.S.” nodrošina garantijas servisu Latvijas robežās tikai tām apkures iekārtām, kas ir nopirktas SIA “CEPLIS V.S.” veikalos un SIA “CEPLIS V.S.” interneta veikalos.
 7. Garantija attiecās uz apkures iekārtām, kuras montāžu ir veicis sertificēts speciālists (organizācija), kas reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, vai apkures iekārtas ražotāja vai apkures iekārtas pārdevēja sertificēts meistars.
 8. Līdz montāžas brīdim, visām iekārtām ir jāatrodas sausās un apsildāmās telpās.
 9. Dūmvada iekšējam diametram un augstumam jābūt stingrā atbilstībā ar katla nominālo jaudu un jāatbilst visiem LR valsts normatīviem dokumentiem un ražotāja noteiktajām prasībām.
 10. Dūmvada kopējais augstums nedrīkst būt mazāks par 6 metri un dūmvada iekšējam diametram ir jābūt vienādam vai lielākam par katla dūmgāzu izvades flanča diametru.
 11. Pirms iekārtas palaišanas ekspluatācijā, dūmvada kanālam jābūt pārbaudītam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, pieaicinot, sertificētu skursteņslauķi, sastādot aktu, par dūmvada vai dūmkanālu pieņemšanu.
 12. Regulāri, bet ne retāk kā vienu reizes apkures sezonas laikā, jāveic apkures iekārtas dūmvada un kanālu tīrīšanu.
 13. Iekārtas apsaistē obligāti jābūt iestrādātam drošības vārstam un izplešanās traukam, kā arī citām drošības ierīcēm,  atbilstoši apkures iekārtas ražotāja prasībām un rekomendācijām.
 14. Gadījumos, kad tiek veikts garantijas remonts, vai tiek nomainīta detaļa, kopējais garantijas termiņš nemainās.

Garantija neattiecas uz apkures iekārtas darbības traucējumiem vai bojājumiem, kuri radušies šādu iemeslu dēļ:

 • nepareiza apkures iekārtas montāža vai iedarbināšana;
 • neatbilstoša dūmvada pieslēgšana;
 • ja apkures iekārtas konstrukcijā ir notikušas izmaiņas;
 • neatbilstoša un/vai nekvalitatīva kurināmā izmantošanas;
 • iekārtas izmantošana neatbilstoši tās paredzētajam mērķim un telpā, vai ārpustelpām;
 • apkures iekārtas ekspluatācijas, montāžas un apkopes prasību neievērošana;
 • neatbilstoša apkures iekārtas apkope un tīrīšana;
 • elektrības svārstību rezultātā radīti bojājumi;
 • apkures iekārtas pārkurināšanas rezultātā radīti bojājumi;
 • gaisa caurplūdes un ventilācijas nenodrošināšana;
 • ugunsdrošības noteikumu neievērošana;
 • pieslēgšana nekvalitatīvi izbūvētam siltuma avotam, apkures sistēmām, gāzes, ūdens vai elektroapgādei;
 • nepareiza vai nolaidīga apkures iekārtas lietošana;
 • dabiskais nolietojums, mehāniski bojājumi vai jebkāda veida piesārņojums;
 • iekārtas remontu vai pārbūvi veikusi nesertificēta persona;
 • force majeure (stihija, ugunsgrēks,  zibens u. tml.) un citi iemesli, kas nav radušies SIA “SB” vainas dēļ.
 • garantija neattiecas uz kustīgajām detaļām un siltumizolāciju.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.